เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

 

PLC_Promotion2013_001

 

     ถึงเวลาเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณแล้วหรือยัง ???

      ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ มักประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้อง / เสียหาย อันเกิดจากการใช้ PLC รุ่นเก่าในการควบคุม ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของพนักงานและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะ PLC รุ่นใหม่มีเสถียรภาพในการทำงานที่สูงกว่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

     ทำไมต้อง “เปลี่ยน” ???

     – PLC รุ่นใหม่ เป็นเทคโนโลยีล่าสุด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดปัญหาที่ส่งผลถึงกระบวนการการผลิตได้
     – ได้รับการสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
     – PLC รุ่นเก่าจะมีราคาสูง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีล้าหลัง ทำให้ยากต่อการหาซื้อชิ้นส่วนในการประกอบ
     – ไม่สามารถหาซื้อ PLC รุ่นเก่าได้ เนื่องจาก ถูกสั่งยกเลิกการผลิต จากบริษัทผู้ผลิตต่างจาก PLC รุ่นใหม่ ซึ่งมีการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Close Menu