Allen-Bradley (AB) PLC

PLC Allen-Bradley 
จากยุคสมัยของ PLC (Programmable Logic Controller) ในสมัยเก่า พัฒนาเข้าสู่ PAC (Programmable Automation Controller) ซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายกว่า ทั้งการควบคุมในระบบ Discrete (Digital Logic Control) , Process (Analog และ PID Control) , Safety (Standard Safety Component) และ Motion Control (Position Control) ทั้งหมดนี้ใน Platform ที่หลากหลายของ Allen-Bradley PAC ดังต่อไปนี้

FAVPNG_allen-bradley-rockwell-automation-industry-programmable-logic-controllers_0PqcDxmu

LARGE CONTROL SYSTEMS

PLC Allen-Bradley

ControlLogix 5570
Controllers

จุดเด่น ของ ControlLogix Platform คือ ความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) ด้วยความสามารถในการทำ Redundant Controller เพื่อความต่อเนื่องในการควบคุม Process ด้วย Controller 2 ชุดทำงานขนานกันในโหมด Active-Standby การถอดหรือเสียบโมดูลโดยไม่ต้องปิดไฟ (Hot swap) การเพิ่ม/ลด/แก้ไข I/O module ได้แบบ online โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของ PLC ก่อน ความสามารถเหล่านี้เองทำให้ ControlLogix เหนือกว่า CompactLogix และมักจะถูกใช้เป็น Line Controller หรือ Plant Controller ขนาดใหญ่

PLC Allen-Bradley

ControlLogix 5580
Controllers

จุดเด่น ของ ControlLogix 5580 คือ ความเร็ว CPU ที่เร็วกว่ารุ่นเก่า (5570 Series) ถึง 11 เท่า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งในงานควบคุม Servo Motor ด้วย CIP™Motion จำนวนหลายๆ แกน และยังมาพร้อมกับพอร์ต Ethernet ที่ถูกอัพเกรดใหม่ เป็นความเร็วระดับ Gigabit อีกด้วย โดยที่คุณสมบัติการถอดหรือเสียบโมดูลโดยไม่ต้องปิดไฟ (Hot swap) การเพิ่ม/ลด/แก้ไข I/O module ได้แบบ online โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของ PLC ก่อน นั้นยังคงทำได้เช่นเดิม แต่ยังไม่รองรับการทำ Redundant Application ในขณะนี้

Product Comparison

Feature 5580 Controllers 5570 Controllers
Performance
5x-20x
(Compared to a ControlLogix 5570 controller)
2x
(Compared to a ControlLogix 5560 controller)
Max. User Memory
40 MB
32 MB
Max. I/O Points
128,000 digital; 4,000 analog
128,000 digital; 4,000 analog
Embedded Ethernet Port
1 gigabit (Gb)
No
Non-volatile Memory
Secure Digital card
Secure Digital card
Local Programming Port
USB
USB
Energy Storage Module (ESM) Included
Yes
Yes
Onboard Display Included
Yes
Yes
Supported in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™
Yes
Yes

SMALL CONTROL SYSTEMS

ใช้งาน Feature ของ Logix Platform ได้เต็มที่ใน Scale ที่เล็กลง

PLC Allen-Bradley

CompactLogix 5380 Controllers
(Bulletin 5069)

PLC ประสิทธิภาพสูง ที่มาใน Platform ใหม่ ซึ่งยังคงรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้ง Discrete Control, Motion Control, Process Control และ Safety application รวมอยู่ใน Platform เดียวกัน  โดยใช้ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว คือ Studio 5000 

Product Comparison

Controller Series Max. User Memory Max. I/O Points I/O Module Integration Max. Motion Pos. Axes Additional Features
5370 L3
3 MB
960
1769 Compact I/O
16
Offer additional features for hazardous environments in No Stored Energy (NSE) model
5370 L2
1 MB
160
1769 Compact I/O
4
Provide embedded power supply and I/O
Support universal analog I/O
5370 L1
1 MB
96
1734 POINT I/O
2
Provide embedded power supply and I/O
Compact GuardLogix 5370
Standard: 1, 2, or 3 MB
Safety: 0.5, 1, or 1.5 MB
960
1769 Compact I/O
4, 8, or 16
Up to 30 expansion modules

CompactLogix 5370 Product Profile

CompactLogix Selection Guide

CompactLogix 5370 User Manual

PLC Allen-Bradley

CompactLogix 5380 Controllers
(Bulletin 5069)

PLC ประสิทธิภาพสูง ที่มาใน Platform ใหม่ ซึ่งยังคงรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้ง Discrete Control, Motion Control, Process Control และ Safety application รวมอยู่ใน Platform เดียวกัน  โดยใช้ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว คือ Studio 5000

จุดเด่น ของ CompactLogix 5380 คือ ความเร็ว CPU ที่เร็วกว่ารุ่นเก่า (5370 Series) ถึง 11 เท่า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งในงานควบคุม Servo Motor ด้วย CIP™Motion จำนวนหลายๆ แกน และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงและการต่อพ่วงอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Servo Drive, Remote I/O, VFD, Smart Device ต่างๆ  ด้วยพอร์ต LAN แบบใหม่ซึ่งเป็น Dual Gigabit Port สำหรับการเชื่อมต่อกับ High Reliability Network ที่มีชื่อว่า Device Level Ring (DLR) นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมสำหรับโหมดการทำงานแบบใหม่ในระบบ Dual IP Address เพื่อแยกส่วนเน็ตเวิร์คของอุปกรณ์ในเครื่องจักรและการเชื่อมต่อกับ Plant Level อีกทั้งยังคงง่ายต่อการเชื่อมต่อไปยังระบบควบคุมที่ใหญ่กว่า เช่น SCADA หรือ Plant Controller

CompactLogix 5380 Product Profile

CompactLogix Selection Guide

CompactLogix 5380 User Manual

CompactLogix 5380 Technical Data

PLC Allen-Bradley

CompactLogix 5480 IIoT Controllers
(Bulletin 5069)

PLC Allen-Bradley ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 IoT Enterprise ซึ่งทำงานขนานกันอย่างไร้รอยต่อ เปลี่ยนกฎเกณฑ์แบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อ PLC เข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยต้องอาศัยทรัพยากรมากมาย มาสู่ระบบการทำงานที่กระชับและทันสมัยมากขึ้น

ด้วยความสามารถของ Microsoft Windows Platform ทำให้ CompactLogix 5480 ไร้ขีดจำกัดในการพัฒนาแอพพลิเคชันที่จะใช้งานบน Windows  เช่น แอพพลิเคชันทีใช้เป็น Interface ในการควบคุมเครื่องจักร (HMI), การเก็บบันทึกข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง หรือแม้แต่การส่งข้อมูลขึ้นไปยัง Cloud Computing โดยตรงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน

Product Comparison

CompactLogix 5480 Catalog Numbers​ Logix Memory​ Node Count I/O Expansion​ Motion Physical Axis​
5069-L430ERMW​
3 MB
60
31
16
5069-L450ERMW
5 MB
120
31
24
5069-L4100ERMW
10 MB
180
31
32
5069-L4200ERMW​
(formerly 5069-L46ERMW)
20 MB
250+
31
150