Batching

Report

Batching – Batching report

   เป็นระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ข้อมูลชนิด,ปริมาณ Material ทั้งที่ Auto load และที่ Minor Weight เติมเข้าไปที่ Mixing tank รายละเอียดขั้นตอนของ Batch นั้นๆ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง รายละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บลงฐานข้อมูลเพื่อทำรายการช่วยในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย

Batching-report
Network_line
Batching-system_icon_2

Batching report

  • Exam batching report ข้อมูล product หลังจบ batch
  • Exam batching report ข้อมูลของแต่ละขั้นตอนการผลิตที่เกิดขึ้น

Autoload report

  • Exam  autoload report หลังจากทำการถ่าย material

Minor weight report

  • Exam minor weight report หลังทำการชั่งเสร็จ

Benefit

ลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและจัดทำ report

สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ในทุกขั้นตอน

ทำให้ควบคุมคุณภาพของ product ได้ง่ายขึ้น