Batching

Intake System

Batching – Intake system

   ระบบการจัดการ Material เข้าสู่ระบบตั้งแต่การเริ่มรับ Material จาก Supplier ไปจนถึงการกำหนดสถานที่จัดเก็บ และจัดการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อให้มีการจัดการ Material อย่างมีมาตรฐานโดยจะสามารถเก็บข้อมูลหลักๆ ได้ดังนี้

icon_Batching-Intake-system_4
Batching-Intake-system_5
Network_line

Intake System Diagram

Untitled-1

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับระบบ Intake system

   นั้นก็คือ “Bar code station” เพื่อใช้ในการระบุข้อมูลของ Material เก็บลงไว้ในฐานข้อมูลทำให้สามารถ Tracking ข้อมูลของ Material ที่เข้ามา และที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด

Benefit

สามารถจัดการข้อมูล Material ได้

สามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของ Material ได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดปัญหา

สามารถตรวจสอบ Material ที่หมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันการนำไปใช้