“จัดการกับความต้องการด้านคุณภาพ

การผลิตของคุณด้วยโซลูชัน Statistical Process Control (SPC)

อันทรงพลังของเรา”

   Infinity QS (Real-Time SPC) ซอฟต์แวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและบันทึกข้อมูลของสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบ Real-Time ด้วยโซลูชันของเรา ผู้ผลิตจะได้รับข้อมูลเชิงลึก, เชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนและความเสี่ยง และสามารถแปลงคุณภาพจากปัญหาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันได้

การดึงข้อมูลด้านคุณภาพของทุกกระบวนการมาวิเคราะห์ SPC แบบ Real-Time

   ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน และ อัพเดตข้อมูลได้แบบ Real time โดยที่ตัวโปรแกรมยังสามารถ สร้างกราฟ Control Chart และ กราฟอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้มากกว่า 300 กราฟ แบบอัตโนมัติ และยังสามารถสร้าง Report ได้แบบอัตโนมัติอีกด้วย นอกจากนั้น เมื่อพบสินค้า Out of spec จะมี alarm เตือน ไม่ว่าจะเป็น alarm ที่หน้าจอ monitor ,alarm tower light , alarm e-mail ไปหาผู้ที่เกี่วข้อง หรือ alarm ไปยังที่เครื่องจักรได้ด้วย

ดึงข้อมูลจากไลน์การผลิตมาวิเคาะห์ควบคุมคุณภาพได้อย่าง Real-Time ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงคุณภาพสินค้าImprove product quality

 • ปรับปรุงการทำรายงาน
 • เพิ่มปริมาณและจำนวนผลผลิต
 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
 • ลดการ recalls สินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณให้สูงสุด ด้วยโซลูชันของ InfinityQS

 • Monitor คุณภาพของ supplier
 • ปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วขึ่น
 • ลดการหยุดระบบเพื่อซ่อมบำรุงได้
 • ปรับปรุงการติดตามข้อมูลและรายงานให้ทันสมัย

การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสีย หรือ ของเสียได้

 • ลดของเสียและการ rework
 • เพิ่ม ROI ให้มากขึ้น
 • ลดการร้องเรียนจากลูกค้า
 • ปกป้องคุณค่าของแบรนด์คุณ
 • ลดการ recalls

Summarize the advantages of IQS

 1. เก็บข้อมูล quality ของสินค้าได้แบบ Real-time
 2. ลดการทำงานซ้ำและ Human error ได้
 3. สามารถแสดง Control Chart และ Report แบบอัติโนมัติ
 4. ใช้งานง่าย สามารถ Add project และ product โดยผู้ใช้งานเองได้ตลอด
 5. เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มี alarm แจ้งเตือนเมื่อพบ Product ที่ out of spec
 6. ลด Cost ที่อาจจะเกิดขึ้นจากของเสียได้อีกด้วย
 7. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการผลิต
 8. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย

ตัวอย่าง Process Control Chart

Control Chart (XBar, Range)

Capability Analysis

Group Chart

Scatter Plot

Comparative Analysis

Pareto of Solder Defects

 Infinity QS (Real-Time SPC)

การจัดการที่มีคุณภาพและง่ายดายด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด