OEE – Introductions

OEE คืออะไร ?

OEE หมายถึงประสิทธิผลของอุปกรณ์โดยรวม มันคือเทคนิคที่ถูกใช้ในการลดจำนวนการหยุดของเครื่องจักในการผลิต OEE ได้ถูกอธิบายครั้งแรกโดยเป็นส่วนหลักของวิธีการในหัวข้อ TPM ในปี 1982 , TPM : Total Productive Maintenance คือหลักการที่ได้ถูกนำเสนอในปี 1971 โดย สถาบันบำรุงโรงงานของญี่ปุ่น การคำนวนหา OEE ไม่มีมาตรฐานว่าควรคำนวณอย่างไร ดังนั้นในการเริ่มต้นทำ OEE ต้องคุยกันก่อนถึงวิธีการคำนวณ

วัตถุประสงค์ของการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่อง

  • ช่วยในการประเมินประเมินประภาพ และประสิทธิผลของเครื่องจักร
  • นำมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด

Benefit

รวบรวมข้อมูลของเครื่องจักร เมื่อมีการหยุดเครื่อง สาเหตุการหยุดเครื่องมีอะไรบ้าง แต่ละสาเหตุเสียเป็นเวลาเท่าไร

รายงานในรูปแบบต่าง และวิเคราะห์แยกแต่ละสาเหตุ

สรุปผลผลิตตามวันที่ต้องการได้ และรายงานยอดผลิตเทียบกับแผนการผลิตประจำวัน

สามารถวิเคราะห์แนวโน้มปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อ OEE ในรูปแบบกราฟได้

สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว

OEE คำนวณมาอย่างไร

กราฟข้างใต้แสดงให้เห็นว่าแต่ละอย่างคำนวณมาอย่างไร

ที่มา : http://www.oeefoundation.org

การคำนวณ OEE

       OEE ประกอบด้วย 3 ส่วน: โดย OEE = Availability*Performance*Quality หรืออธิบายในอีกแบบว่า ผลิตภัณฑ์ของดีที่ผลิตได้/จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังว่าจะผลิตได้ในช่วงเวลาผลิต สำหรับการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกับเครื่องจะมีการกำหนดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้ (อัตราเครื่อง) ในระหว่างการผลิตระบบจะบันทึกเวลาหยุดเครื่องทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการผลิตหรือระหว่างการผลิตทำการบันทึกจำนวนของดีและเสีย จากข้อมูลนี้สามารถคำนวณ OEE ได้และด้านล่างนี้แสดงให้คุณเห็นตัวอย่างของการคำนวณ

 

การคำนวณ OEE

กราฟนี้แสดงถึงความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน วิธีที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น

  • ความพร้อมใช้งาน = เวลาในการผลิต / เวลาในการโหลด

  • ประสิทธิภาพ = เวลาที่ใช้จริง / เวลาการผลิต 

  • คุณภาพ = ผลผลิตที่ดี / ผลผลิตตามจริง

  • ความสูญเปล่าเกี่ยวกับคุณภาพแสดงในรูปแบบของเวลาที่เสียไปกับการผลิตของออกมาแล้วเป็นของเสีย รายงานไม่ได้บอกว่าต้นทุนของเสียคือเท่าไหร่ ;

  • เมื่อลดการหยุดเครื่องการพิจารณาเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องจักรไม่มีคอขวดและการหยุดเครื่องส่วนใหญ่มาจากการไม่มีออเดอร์ คำสั่งเฉพาะที่ทำให้เกิดการหยุดเครื่อง (เปลี่ยนรุ่นการผลิต, เครื่องหยุดพักตามแผน) จะไม่ส่งผลต่อเวลาหยุดเครื่อง มันจะไม่ทำให้ค่า OEE ของเครื่องจักรเปลี่ยน ;

  • การเพิ่มขนาดล็อตผลิตจะเพิ่ม OEE เนื่องจากคุณเสียเวลากับการเปลี่ยนรุ่นการผลิตน้อยแต่มันจะไปส่งผลเรื่องปริมาณสต๊อคในคลังสินค้าและสต๊อคที่มีปริมาณมากในคลังสินค้าส่วนใหญ่จะไม่ใช่เรื่องที่ดี

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Close Menu