Scada คือ

scada Automation

Scada

คืออะไร...?

SCADA  ย่อมาจาก

Supervisory Control

and Data Acquisition

   SCADA คือระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time ซึ่งทำให้ Scada Software ถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร, การประปา, การบำบัดน้ำเสีย, การจัดการด้านพลังงาน, อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน และก๊าซ, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์, การขนส่ง, กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า, เป็นต้น

RVP-Scada-คือ

   นอกจากนั้น scada อาจทำหน้าที่คำนวน และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอ หรือส่งสัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เช่น หากอุณหภูมิของอุปกรณ์สูงเกินพิกัด ให้ทำการปิดอุปกรณ์นั้น เป็นต้น โดยสั่งงานผ่าน PLC หรือ Controller ที่ติดต่ออยู่
   ทั้งนี้ scada สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากระบบควบคุมทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้พนักงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้ สกาดา นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็ก และใหญ่ที่ต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือควบคุมระบบต่าง ๆ จากส่วนกลาง เพื่อการทำงานของระบบรวมที่สัมพันธ์กัน มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และมีความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
   ระบบ scada ในปัจจุบันมีความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม และประมวลผลข้อมูลจาก I/O ของอุปกรณ์เช่น PLC, DCS, RTU ได้ถึงระดับที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดมา

scada-คิอ-06_03

     ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ใช้ตรวจสอบข้อมูลเช่น การรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่ง จากตัวตรวจจับแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ โดยส่งข้อมูลสู่ส่วนกลางของระบบสกาดา จะช่วยให้จัดการกับความเสียหายได้รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย เนื่องจากลดจำนวนคนตรวจตราเป็นอย่างมาก โดยควบคุมหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์แทน

   SCADA เริ่มใช้งานในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DOS, VMS และ UNIX จนมาถึงระบบปฏิบัติการ Windows NT, XP, Server และ LINUX

Scada-transport-pipe_03
Untitled-1

SCADA

Structure

Untitled-1_07

SCADA

Applications

   ปัจจุบัน สกาด้าสามารถรับส่งข้อมูลจาก PLC , Controller , RTU , DCS ผ่าน มาตรฐาน Protocols อย่างเช่นที่นิยมคือ Ethernet และ Modbus เป็นต้น
   จากนั้นนำข้อมูลแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล (Database) เพื่อสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง (History) หรือ นำข้อมูลไปทำรายงาน วิเคราะห์ระบบการผลิตได้

Untitled-1_004

Where is SCADA used ?

การนำสกาด้าไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

SCADA used 1
SCADA used 2
SCADA used 3

Case Study

ตัวอย่างการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม

Citect provides intuitive configuration tools and powerful engineering features to help you consolidate and streamline control from an increasing array of input. With robust visualization capabilities, you get a holistic view of operations, empowering you to not only optimize the now, but also look to the future in the design and acceleration of your Digital Transformation journeys.

Discover how our leading reliable, flexible and high performance Supervisory Control and Data Acquisition software has been helping a variety of industrial process customers around the world, for more than 35 years.

Discover more about some of the latest enhancements within Citect  including improved visualisation, integration and mobility capabilities – and learn how we are helping to empower operators to harness their process data, increase engineering efficiencies and simplify their digital transformations

Web SCADA

นวัตกรรมใหม่เพื่อการ Monitoring & Control

ระบบ SCADA ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการแสดงผล กับทุกอุปกรณ์ทั้ง Web browser, แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

Scada-System
unnamed_5

   Software Platform สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หน้างานอย่างง่ายดายผ่านระบบ Web SCADA และ Application บนมือถือด้วยเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาอย่างเหนือชั้น

Scada_Android_app_2