Utility Management

Systems

   Utility Management Systems (UMS) คือ Software Application ที่ช่วยดึงข้อมูลของระบบยูทิลิตี้แบบอัตโนมัติ เพื่อมา มอนิเตอร์, คอนโทรล และแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ ของระบบยูทิลิตี้แบบเรียลไทม์ ให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถจัดทำงบประมาณ, รีพอร์ต, การคาดการณ์การใช้ยูทิลิตี้ในแต่ละภาคส่วนได้ง่าย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดต้นทุนทางการผลิต และสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและควบคุมระบบยูทิลิตี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำระบบการจัดการยูทิลิตี้ด้วย SCADA system เพื่อเป็นศูนย์กลางเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรมและงานวิศวกรรมต่างๆ เช่น ระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน ระบบทำความเย็น และบอยเลอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น

Architecture

Features & Benefit

 • Single Platform : ใช้แพลตฟอร์มเดียวในการทำระบบ Utility Management
 • Central Control : รวบรวมระบบข้อมูลยูทิลิตี้ทั้งหมดมาจัดการที่ศูนย์กลาง
 • Graphical User Interface : แสดงกราฟฟิคเพื่อใช้มอนิเตอร์และคอนโทรลระบบยูทิลิตี้ได้
 • Access Control : มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
 • Events and Alarms management : รองรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
 • Responsibility Zone : สามารถระบุโซนการรับผิดชอบได้
 • Report Generation : สามารถจัดทำรีพอร์ตได้อย่างเรียลไทม์
 • Data Acquisition : รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
 • Automatic Data Collection & Storage : รองรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • Data Analyst : สามารถนำดาต้ามาวิเคราะห์เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบยูทิลิตี้ได้
Utility-Management-Systems_4

Benefit

 • สามารถมอนิเตอร์และควบคุมระบบยูทิลิตี้ทั้งหมดได้ที่ศูนย์กลาง (Central Control)
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบยูทิลิตี้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการลดจำนวนพนักงานในการบึนทึกข้อมูล ลดเวลาการบำรุงรักษาทางวิศวกรรม และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
 • สามารถวางแผนการบำรุงรักษาระบบยูทิลิตี้ได้ เพื่อลดการเบรคดาวน์ในกระบวนการผลิต
 • ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การจดบันทึกค้าในที่ที่มีความเสี่ยงสูง ความผิดพลาดจากกราจดบนทึก เป็นต้น

1. Electrical energy system

Utility-Management-Systems_4

Benefit

Features

 • Monitor and control any kind of power systems
 • Connect heterogeneous and distributed assets
 • Centralize data for post-mortem analysis, dispatching and reporting
 • Save time and cost with a flexible and scalable open platform that adapts to system changes
 • Take advantage of the latest mobile technologies


 • A single platform to develop your application
 • Built-in support for IEC 61850 DNV KEMA certified, IEC 60870, IEC 61400-25 and DNP3
 • Deployment solutions from stand-alone station to high availability distributed systems
 • Ready-to-use animated symbols for power systems
 • Dynamic busbar coloring
 • On-line/Off-line simulation
 • Events and alarms management
 • KPI and generic dashboard reporting tools

A Single Configuration Platform

Human Machine Interface

Alarm & Event Logging

 • Advanced configuration environment
 • Intuitive and unique interface using wizards
 • Configuration and diagnosis tool
 • Object-based approach, modelization tools,
 • Suite of import tools for mass configuration from third-party platforms
 • Open platform for integrating future components
 • Multi-language HMI platform designed to handle several languages in projects both in design and run-time Full backward compatibility
 • Reduces development costs


 • Ready-to-use graphic animations and predefined libraries
 • Capability to mix simulated and real time data on the same mimic
 • Contextual navigation
 • GEO map control for GIS
 • Dynamic busbar coloring
 • Zoom and layers system
 • Mimic navigator : help user to navigate through a very large busbar


 • Event and alarm logging:
 • Full featured viewers
 • Sequence Of Events for fault analysis
 • User & System activity logging
 • Alarm management:\
 • Alarm filtering and masking
 • Suppression by dependency
 • User acknowledgement
 • Contextual pop-up mimics
 • Notification by email and text message


2.Water & Wastewater Utilities

Water System
Water-&-Wastewater-Utilities

Benefit

Features

 • Monitor and control all kind of water systems
 • Enables return on investment by reducing engineering time maintenance and energy costs
 • Improve operationnal effectiveness to increase both productivity and quality of service
 • Help to meet the requirements for compliance and regulatory reporting


 • Platform adapted to all kind of water systems
 • Dedicated object libraries for Water  
 • Events and alarms treatment
 • Powerful trends capabilities
 • On-call and mobiles solutions
 • Data processing and reporting tools  
 • High availability architectures
 • Telemetry solutions


 • สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบน้ำได้ทุกชนิดแบบเรียลไทม์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการบริการ
 • ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการ ลดจำนวนพนักงานในการบึนทึกข้อมูล ลดเวลาการบำรุงรักษาทางวิศวกรรม และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • ช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Visualization and Commands

Mobile Solutions

Alarms & Events Management

Monitoring And Analysis of Energy Performance

Operating Data Processing

 • Customizable, modern and intuitive graphical
 • interface
 • Objects libraries dedicated to Water
 • Real-time visualization of the installation' status 
 • Sending commands to the devices


 • Remote control on smartphone or tablet
 • Mobile app for alarms & events notifications
 • Mobile app for automatic display of geocontextual info depending on the location and user role


 • Data display by zone, equipment, use...
 • Real time and historical data trends
 • Comparative trends
 • Threshold display
 • Data trend export to Excel


 • Customizable Dashboard
 • KPI – Key Performance Indicators  
 • Consumption balance sheets by period
 • Archiving data in a local database or in the cloud (Amazon, Microsoft® Azure,…)


 •  Built-in SQL recording system
 • Editing of dynamic reports (consumption balance sheets, …) from archived data
 • Data statistics export to Excel
 • Trends comparison
 • Built-in Email & SMS features to broadcast message on demand from PcVue (ie triggered on alarm)  
 • Web Interface to generate and visualize reports on demand


3.Cooling System, Heating system and AHU System

Benefit

Features

 • Monitor and control any kind of power systems
 • Connect heterogeneous and distributed assets
 • Centralize data for post-mortem analysis, dispatching and reporting
 • Save time and cost with a flexible and scalable open platform that adapts to system changes
 • Take advantage of the latest mobile technologies


 • A single platform to develop your application
 • Built-in support for IEC 61850 DNV KEMA certified, IEC 60870, IEC 61400-25 and DNP3
 • Deployment solutions from stand-alone station to high availability distributed systems
 • Ready-to-use animated symbols for power systems
 • Dynamic busbar coloring
 • On-line/Off-line simulation
 • Events and alarms management

KPI and generic dashboard reporting tools

Display & Control

Advanced Features For Data Display

Monitoring And analysis Of Energy Performance

Alarms & Events Management

 • Customizable modern and intuitive graphical
 • interface
 • Display asset status in real time
 • Supervisory and control the equipements
 • Management of comfort settings based on time
 • slots defined through a web interface
 • Remote control from smartphone or tablet
 • Display and control of video surveillance systems


 • Data display by zone, equipment, use …
 • Real time and historical data trends
 • Comparative trends
 • Threshold display
 • Data trend export to Excel


 • Customizable Dashboard
 • KPI – Key Performance Indicators
 • Consumption balance sheets by period
 • Archiving data in a local database or in the cloud in DSaaS mode (Amazon, Microsoft® Azure,…)


 •  Advanced visualization of real-time alarms  
 • Alarm notification via sms, smart mobile application, emails  
 • Lists of historical time-stamped events  
 • On-call module for effective incident management