EMS – Product

43e2e301-a87d-4e81-910d-b906e40278a1

Power Meter

c50bc655-d779-4b8e-99b7-e14a4fd13797

PMC/PMD

EFFICIENT-5

EMS Softwares

Riverplus

ผู้นำทางด้าน Industry 4.0 สำหรับลูกค้าในกลุ่มองค์กรและภาคอุตสาหกรรม

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2548 ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ ทำให้เรามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งโซลูชั่น เพื่อช่วยงานอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการคลังสินค้า พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าอุปกรณ์ไอทีและซอฟแวร์เฉพาะงานในทุกๆ โซลูชั่น สำหรับอุตสาหกรรม 4.0