Energy Management System

Energy Management System
Introductions

ทำความรู้จักกับระบบการจัดการพลังงาน  ( Energy Management System )

       ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบและการจัดการจึงมีประโยชน์ต่อการใช้พลังงานที่มีอยู่ อีกทั้งยังช่วยดูแลในการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง จึงมีระบบและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการใช้พลังงานได้ ( Energy Management System )โดยผู้ดูแลระบบยังสามารถตั้งค่าระบบได้อย่างรวดเร็วผ่านเว็บ หรือซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบการใช้พลังงานและการบันทึกข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

       เช่นเดียวกับกระบวนการอื่น ๆ ในโรงงานของคุณ ระบบเครื่อข่ายไฟฟ้าจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบและถูกจัดการ การจัดการพลังงาน ( Energy Management System ) คือการตรวจวัดระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการจัดการที่ชาญฉลาด ซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ดึงค่าพารามิเตอร์จากอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่งข้อมูลไปยังซอฟแวร์สำหรับการรวบรวมข้อมูล , การมอนิเตอร์ , การวิเคราะห์และการทำรายงงาน

Features

Benefits

การจัดการพลังงาน ( Energy Management System ) จะช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่วนของการบริหารจัดการช่วยลดต้นทุน ที่ก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ทำให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

SYSTEM
ARCHITECTURE

แบบอย่างของโครงสร้างระบบการจัดการพลังงาน

PMMS
(Power Monitoring and Management Solution)

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

       มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมและเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้ง Power meter หรือ Remote I/O ต่างๆ PMC ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลพลังงาน การบันทึกข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลและการจัดการข้อมูล PMC ช่วยให้การเชื่อมต่อกับ Smart Power Meter  ผ่านทาง RS-485 หรือ Ethernet ในการอ่านข้อมูลการใช้พลังงานของ power meter แบบ real-time การวิเคราะห์และการแสดงผลของข้อมูลพลังงาน นอกจากนี้ PMC ยังมีฟังก์ชั่นการจัดการ การเก็บข้อมูลแบบ historical และยังสามารถส่งข้อมูลไปเก็บโดยอัตโนมัติได้

       ด้วยความสามารถของ PMC ในการ built-in web server ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับ PMC สำหรับการกำหนดการตั้งค่าของ power meter และการตั้งค่าของระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์ การตรวจสอบพลังงานหรือการสั่งงาน และด้วยโปรโตคอล Modbus RTU/TCP ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับ SCADA หรือ HMI ได้ PMC มีคุณสมบัติในการกำหนดรูปแบบการสั่งงานแบบ IF-THEN-ELSE ในการจัดการความต้องการของพลังงาน และยังสามารถเชื่อมต่อ ICP DAS XW-Board, M-7000 I/O และอุปกรณ์ที่มีโปรโตคอล Modbus RTU/TCP ได้อีกด้วย

 

 

       Power meter คืออุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถช่วยให้ทราบค่าทางไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการควบคุมหรือปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือคุณภาพไฟฟ้าได้ สามารถนำไปใช้ทั้งทางด้านแรงดันต่ำ/ขนาดกลาง/แรงดันสูง ด้วยขนาดที่กระทัดรัดและประสิทธิภาพการใช้งานและการติดตั้งการใช้งาน CT แบบ Clip-on สามารถรองรับอินพุตได้ถึง 200A และมาตรฐานโปรโตคอล Modbus การสื่อสารแบบ RS-485, Ethernet หรือ CAN open สำหรับในการออกแบบโปรแกรม จะทำงานร่วมกับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 10V ~ 500V รองรับการประยุกต์การใช้งานที่กว้าง

 

       PMC Data Server คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย ICP DAS ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับ PMC concentrator เพื่ออ่านค่าพลังงานที่วัดได้ของ Power meter และนำมาเก็บในระบบฐานข้อมูลสำหรับเพื่อนำไปวิเคราะห์การใช้ของพลังงานไฟฟ้า และแก้ปัญหาการจัดการพลังงานไฟฟ้า

       เมื่อ PMC Data Server เชื่อต่อกับ PMC concentrator โดยผ่าน Ethernet PMC concentrator จะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยผ่านทาง FTP protocol ที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ในตัวของ PMC concentrator แล้ว PMC Data Server ข้อมูลจะรับไฟล์บันทึกข้อมูลพลังงานเหล่านี้และนำเข้าไฟล์เหล่านี้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินการต่อไป PMC Data Server รองรับการฟังชั่นการนำเข้าของข้อมูลจากระบบ database (MS SQL, MySQL, MS Access)

Schneider

SYSTEM
ARCHITECTURE

แบบอย่างของโครงสร้างระบบการจัดการพลังงาน

PMMS
(Power Monitoring and Management Solution)

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

  • การเลือกมิเตอร์ ต้องมีการเลือกมิเตอร์ให้เหมาะสมกับจุดที่จะทำการวัด

 

 

  • ตัวอย่างการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจุดที่ทำการวัด

 

 

 


 

โปรโตคอลที่รองรับ

  • Modbus™ TCP
  • Modbus RTU (เชื่อมต่อผ่าน Ethernet gateway)
  • ION™
  • OPC DA

 


 

ION over Modbus (ION เป็น Protocol เฉพาะของทาง Schneider เพื่อใช้เชื่อมต่อและตั้งค่าสมาร์ทมิเตอร์ของ Schneider กับ PME ได้อย่างง่ายดาย โดยมี PowerLogic ION Setup เป็นตัวจัดการ

 


 

PowerLogic ION Setup เป็น ซอฟแวร์ที่ช่วยในการตั้งค่า PowerLogic meters และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานง่าย

  • Power Monitoring Expert (V8.2 ขึ้นไป) สามารถตั้งค่าผ่าน ION Setup ได้เมื่อนำ PM8000 * หรือ ION7400 * ต่อผ่าน Modbus Ethernet gateway

  • ฟังก์ชัน ION ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่าน ION Setup

  • Data Recorders

  • แสดงสถานะเหตุการณ์ต่างๆ

Power Monitoring Expert (PME)

              PME เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุด

              PME (Power Monitoring Expert) ช่วยจัดการระบบพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางด้านพลังงานอย่างชาญฉลาด โดยระบบ PME จะรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายไฟฟ้าของคุณโดยอัตโนมัติ และนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย

              PME ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบการจัดการที่หลากหลาย เช่น BMS ,  EcoStruxure Building Operation (EBO) , SCADA และ Wonderware System Platform (WSP)