Wonderware System Platform

System Platform เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ตอบสนอง การขยายขีดความสามารถสำหรับ Supervisor, SCADA, MES และการพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิม

SystemPlatform-8B-Helping-Operators-900x400

       ปัจจุบัน System Platform ได้พัฒนามาถึง version System Platform 2017 โมเดลการใช้ซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่ให้ความเรียบง่ายแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถใช้คำสั่งได้ง่าย (Top Directives) ให้โมเดลที่นำมาใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้เร็วขึ้น ช่วยให้บริษัทในภาคอุตสาหกรรมขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานได้เร็วขึ้น อีกทั้งช่วยเร่งเวลาให้สามารถนำเทคโนโลยีโมบิลิตี้ และคลาวด์ รวมถึง IoT ใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

%
Reduction in Engineering Effort
%
Increase in Operator Effectiveness
X
More Client Sessions per Node
%
Reusability of Initial Investment

Feature

InTouch Operations Management Interface (OMI) อุปกรณ์ visualisation ตอบสนองการพัฒนาความสามารถของ HMI และการขยายอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น System Platform ทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมทุกขนาดและหลากหลาย

Advanced Alarm Management

ด้วยการวิเคราะห์ระบบเตือนภัย ผู้ปฏิบัติงานสามารถมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม และทำตามขั้นตอนเชิงรุกเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดระบบแบบไม่ได้วางแผน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณเตือนภัยในอดีต ให้ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบการเตือนภัยอย่างรวดเร็วและระบุสัญญาณรบกวน ‘bad actor’ Alarm ซึ่งสามารถนำไปสู่การรบกวนผู้ปฏิบัติงาน

Out-of-the-box Situational Awareness (SA) Library

Intelligent pre-built graphics สามารถปรับแต่งได้และรวมแนวคิดการรับรู้สถานการณ์ ดังนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎี SA เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ HMI กราฟิกที่ใช้ใน System Platform มีคุณภาพการประมวลผลในตัวและตัวบ่งชี้การวินิจฉัย ทำให้ผู้ใช้สามารถระบุสาเหตุของปัญหาการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

Model-driven
Information View

ช่วยให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วทั้งองค์กร โดยการจัดการข้อมูลทั้งหมด โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ที่ปกติของกระบวนการแบบ Real-time , การแจ้งเตือนและเหตุการณ์ (alarm & Event) และข้อมูลย้อนหลังในระบบธุรกิจที่แตกต่างกัน ข้อมูลทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับทีมการทำงานทั้งหมดของบริษัท ทำให้การออกแบบและการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพยืดหยุ่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

Centralised, Multi-user
Collaboration

ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นโมดูลมากขึ้น พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้มั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆก่อนหน้าที่อยู่ภายใต้ Wonderware ได้ดีเช่นกัน การกำหนดค่าของระบบทั้งหมด ,การการบริการจัดการ และ การ deployment สามารถทำได้แบบทั้ง Remote และ Local ช่วยให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือไดรเวอร์เทคโนโลยี ลดความเสี่ยงและเวลา

Future-Proof Investment with Architectural Flexibility

เพียงลากและวางวัตถุเพื่อนำไปใช้งานที่เครื่องอื่นไต่ระดับจาก Single box Rolution ไปยัง server-client จนถึง multi-tier tier deployment โดยไม่ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาวิศวกรรมซ้ำ ง่ายต่อการทำไห้ธุรกิจเติบโต ความหลายระดับของ Historian ช่วยให้เกิดความเที่ยงตรงของข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระหว่างเครือข่ายการควบคุม SCADA และเครือข่ายธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด แต่ด้วยการแยกโดเมนความปลอดภัยระหว่างเครือข่ายทั้งสอง

Unparalleled Engineering
Simplicity

System Platform ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับวิศวกรและผู้สร้างระบบในการนำไปใช้และบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม SCADA โดยสามารถนำไปใช้ซ้ำกับโครงการอื่นหรือไซต์งานอื่น การกำหนด I/O อัตโนมัติช่วยลดแรงในการทำงาน กำหนดค่าที่ IOs และวิธีการอัตโนมัติในการกำหนดค่าแอปพลิเคชันวัตถุไปยังอุปกรณ์และ I/O ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจกระบวนการในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่มีศักยภาพมากขึ้น

System Platform

ภายใต้แบรนด์ Wonderware ให้ประโยชน์โดยสรุปดังต่อไปนี้

Easy to Build

สร้างได้ง่าย

เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขีดความสามารถสำหรับ Supervisor, SCADA, MES และการพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิม

Easy to Use

ใช้งานง่าย

มี Visualization Client รุ่นเน็กซ์เจน ที่มาพร้อม User Interface อันทันสมัย สร้างขึ้นเฉพาะเพื่องานกราฟิกที่สมบูรณ์ ให้ประสิทธิภาพสูง

Easy to Own

เป็นเจ้าของได้ง่าย

ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นโมดูลมากขึ้น พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้มั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ก่อนหน้าที่อยู่ภายใต้  Wonderware ได้ดีเช่นกัน ช่วยลดการ Downtime ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงแอปพลิเคชันหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบการผลิต อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ

Software
และการสนับสนุน

OS Compatibility

 • Windows 10 Enterprise (x64, x86), Professional (x64, x86)
 • Windows 8.1 Enterprise (x64, x86), Professional (x64, x86)
 • Windows Server 2012 Data Center, Embedded
 • Windows Server 2012 R2 Data Center, Embedded, Standard
 • Windows Server 2016 Data Center, Standard

Database Compatibility

 • SQL Server 2012 Standard Sp2 (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE
 • SQL Server 2012 Standard SP2 (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86) SP1 and SP2
 • SQL Server 2014 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86)
 • SQL Server 2014 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86) SP1
 • SQL Server 2016 Standard, Enterprise, Express

 

Virtualisation Compatibility

 • Microsoft Hyper-V: based on the version of Windows
 • VMware 6.0 virtualisation with High Availability and Disaster Recovery (HA/DR)
 • VMWare vSphere 6.0
 • VMware 5.0 Update 1 virtualisation with High Availability and Disaster Recovery (HA/DR)