Web Scada

Transportation

Ship, Subways

Tramways, Trains

BG_H
Web-scada-Transportation
  • โครงสร้างระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูง
  • การผสานรวมเข้ากับระบบการบันทึกภาพ ผ่าน IP
  • การผสานรวมเข้ากับ Interphone ผ่าน IP
  • รองรับฟังก์ชั่น VCR
  • Built-in Map Control สำหรับการนำ GIS (Geographic Information System) เข้ามาใช้
  • Filter สัญญาณเตือนภัยตามเขตพื้นที่, สาย, สถานี
  • แบบจำลองความละเอียดสูง (Max. 10,000 x 10,000 Pixels)
  • การจัดการการแสดงผลแบบหลายหน้าจอ และการจัดลำดับ VDO
  • Graphic animations ที่มีการเข้ารหัสสีที่ใกล้เคียงของจริง (วงจรไฟฟ้า, ราง, สัญญาณ ฯลฯ)
  • ชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาอินเทอร์เฟซในแอปพลิเคชันสำหรับบุคคลที่สามหรือ นักพัฒนา เช่น การติดตามยานพาหนะ หรือ space-time diagram เป็นต้น
Web-scada-Transportation_display

Alarm filtering by geographic zone, line & station

Operation Aid Systems & GIS integration

High-availability system architecture

Increase transportations

facilities

Web SCADA สำหรับใช้จัดการระบบการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบให้สูงขึ้น รวมไปจนถึงการจัดการความปลอดภัยของผู้โดยสาร และระบบการขนส่งสินค้า เช่นการส่งสัญญาณ, การควบคุมการจราจร, ไปจนถึงระบบจัดการสัมภาระ เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลจัดการระบบที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ