เพิ่มระบบอัตโนมัติในการผลิตด้วย Batch Weighing System

Batch Weighing

        เมื่อคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆ ของการผลิต ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนระบบ Manual โดยพนักงาน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Batch Weighing ระบบที่ช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตมีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังสามารถเก็บ Data เพื่อนำมาตรวจสอบย้อนกลับ หรือนำมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตได้อย่างแท้จริง

      Batch Weighing Systems ระบบที่มีความสำคัญกับการผลิตในอนาคต ! 

       เมื่อเราพูดถึงการผลิต ในปัจจุบันโรงงานผลิตหลายแห่งใช้การผสมผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากแบบ Batch ซึ่งการผสมแบบชั่งน้ำหนักประเภทนี้เป็นการดำเนินการแบบ Manual และใช้เวลานาน โดยจะเป็นการชั่งน้ำหนักของส่วนผสมทีละรายการก่อนจะนำไปยังถังปั่นผสมหรือภาชนะอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ โรงงานส่วนใหญ่มักนำ Batch Weighing System แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน

        สำหรับโรงงานผลิตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ การใช้ Batch Weighing System เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถทำได้ค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้การผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนของวัตถุดิบในการผสมที่แม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และยังสามารถลดของเสียในการผลิต ลดต้นทุนได้อีกด้วย

       ยกตัวอย่างเช่น กรณีการใช้ภาชนะขนาด 20 kg ใส่วัตถุดิบเพื่อเตรียมผสมลงไปในถังขนาด 500 kg หากโรงงานผลิตยังใช้ระบบ Manual โดยวิธีการปฏิบัติงานทั่วไปคือพนักงานจะทำการชั่งน้ำหนักใส่ไว้ในภาชนะ ซึ่งปัญหาของวิธีนี้คือภาชนะแต่ละใบอาจมีน้ำหนักของวัตถุดิบไม่เท่ากัน พนักงานอาจล้างภาชนะไม่หมดและมีจำนวนหลายใบ จึงอาจเกิดความไม่ถูกต้องของสัดส่วนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากพนักงานจำเป็นต้องนับจำนวนภาชนะ เพื่อให้ได้น้ำหนักที่เหมาะสม ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้เช่นกัน

       ดังนั้น การนำระบบ  Batch Weighing มาใช้ในการผลิตจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการชั่งตวงวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส Human Error ได้

       หมดปัญหาการชั่งวัตถุดิบที่ผิดพลาด ด้วยความสามารถของ Batch Weighing Systems

 

  • ลดข้อผิดพลาดของพนักงานจากการชั่ง ตวงส่วนผสมหรือวัตถุดิบจาก Batch

       ลดของเสีย แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้การตรวจสอบรายงานข้อมูลการชั่งทั้งปัจจุบัน และย้อนหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบ  Batch Weighing ที่เรียกว่า Minor Weight System พร้อมให้บริการจาก Riverplus  ในด้านการควบคุมการผลิตในส่วนของการชั่งสาร การตรวจสอบวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

       Minor Weight System เป็น Software ที่ช่วยควบคุมการจัดเตรียม, การชั่งวัตถุดิบก่อนการผลิต และตรวจสอบการเทวัตถุดิบนั้นลงถังผสม เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ช่วยให้โรงงานสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าได้ ซึงช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานทำงานผิดพลาด นั้นก็คือการยืนยันและตรวจสอบทุกสิ่งที่ทำการกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเพิ่มลงในเครื่องผสม ซึ่งทำให้ความสามารถในการเบี่ยงเบนไปจากสูตรที่ตั้งไว้ หลังจากติดตั้ง Minor Weight System แล้ว พนักงานจะไม่สามารถสร้าง Batch ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของสูตร ในแง่ของสัดส่วนวัตถุดิบที่ต้องการได้

คลิปแสดงขั้นตอนการทำงานของ Minor Weight System

       เพิ่มความสามารถในการ Traceability แก้ปัญหาได้ตรงจุด!

       การติดตามข้อมูลในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละรายการ ยังเป็นสิ่งที่ Minor Weight System ให้ความสำคัญอีกด้วย เพราะการตรวจสอบย้อนกลับทำให้สามารถสาเหตุของปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมถึงความปลอดภัยในการผลิตได้  

       โดยระบบช่วยให้ผู้ผลิตมีเครื่องมือในการติดตามล็อตวัตถุดิบไปยัง Batch ด้วยหมายเลขล็อตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมกับการสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และระบบการระบุตัวตนอื่นๆ 

Batch-Weighing-Minor-Weight

Minor Weight Report รายงานข้อมูลการเตรียมวัตถุดิบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

       Minor Weight Systems ลดความผิดพลาด รักษามาตรฐานสินค้าในการผลิตให้คงที่

       เมื่อระบบชั่งสารหรือวัตถุดิบทั่วไปในโรงงานผลิตที่พนักงานต้องทำการชั่ง วัด ตวงเองในปริมาณมาก ควบคุมได้ยาก อาจทำให้สูตรผสมนั้นมีความคลาดเคลื่อน และส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ไม่คงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่อาจทำให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของแบรนด์ ทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจที่จะซื้อสินค้าซ้ำอีก

       การนำ Batch Weighing System อย่าง Minor Weight System จาก Riverplus ซึ่งเป็น Software ที่สามารถตรวจสอบวัตถุดิบผ่านการสแกน barcode และการชั่งวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดก่อนนำไปสู่กระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงการแสดงรายงานข้อมูลการชั่งที่สามารถตรวจสอบและนำไปวิเคราะห์ต่อได้ทันที จึงเป็นโซลูชั่นที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการผลิตในส่วนของการชั่งสาร การตรวจสอบวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้

 

       สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Minor Weight หรือ Batch Weighing System ระบบชั่งสารเพื่อลดความผิดพลาด

 

       หากธุรกิจการผลิตของคุณกำลังปรับเปลี่ยนให้เป็น Automation System มากขึ้น และกำลังหาระบบที่เข้ามาช่วยในการควบคุมและตรวจสอบการชั่งวัตถุดิบในการผลิตให้ถูกต้อง แม่นยำ และยกระดับการผลิตให้เป็นมาตรฐาน  Minor Weight System คือหนึ่งในตัวช่วยของคุณ! สนใจระบบนี้ ติดต่อเราได้ที่ Chat ด้านข้าง เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ