รู้จัก Automation System ในการผลิตที่ให้ทั้งการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน

Automation System

       ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เราได้เห็นการปรับปรุงระบบหลายอย่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากก็คืออุตสาหกรรมการผลิตนั่นเอง

       สาเหตุหลักเป็นเพราะ Automation System ระบบอัตโนมัติที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมการดำเนินงานได้มากขึ้น ทั้งการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน

 

       Automation System ในการผลิตคืออะไร ?

       การผลิตอัตโนมัติหมายถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปโดยอัตโนมัติ อาจฟังดูเหมือนเป็นแนวคิดใหม่ แต่ก็มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า มีผู้คนพยายามสร้างระบบอัตโนมัติให้สามารถนำมาใช้ได้จริงตลอดมา

Automation System - control room
https://www.freepik.com/

       ประเภทของ Automation System ในการผลิต

       กระบวนการผลิตนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงทำให้ Automation System มีหลายประเภทเพื่อรองรับกระบวนการที่มีความแตกต่างกัน 

 

       1. Fixed Automation

       Fixed Automation หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Hard Automation คือการตั้งค่าระบบอัตโนมัติในการผลิต สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เหมาะสำหรับการผลิตในปริมาณมาก

        โดย Hard Automation ได้นำ Sequence และขั้นตอนการดำเนินในการผลิตจำนวนมากมารวมกัน เมื่อติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่แล้ว จะทำให้การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นเรื่องยาก 

 

       ตัวอย่างของ Fixed Automation ได้แก่

       – กระบวนการผลิตสารเคมี

       – Assembly line

       – ระบบ Material Conveyor

 

 

        2. Programmable Automation

       Programmable Automation คือระบบการผลิตที่ใช้โปรแกรมควบคุม ทำหน้าที่เป็นชุดคำสั่งที่เป็นระบบอ่าน ตีความ และดำเนินการ

       Key Feature ของ Programmable Automation คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงระบบ รองรับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหรือใช้ลำดับที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งคุณยังสามารถป้อนโปรแกรมใหม่เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะสำหรับการผลิตแบบ Batch Production

 

       ตัวอย่างของ Programmable Automation ได้แก่

       – Industrial Robot

       – Numerically controlled (NC) machine tools

       – Programmable logic controllers

 

 

       3. Flexible Automation

       Flexible Automation อาจมีบางมุมที่คล้ายกับ Programmable Automation ด้วยการออกแบบระบบอัตโนมัติที่ช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปริมาณผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร หรือจะใช้ Human Machine Interfaces (HMI) ก็ได้

       ในการตั้งค่านี้ ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจะควบคุมระบบการผลิตและการจัดการวัสดุ ดังนั้น Flexible Automation จึงเหมาะกับการผลิตเป็นชุดสำหรับ Batch Production นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเลือกที่ดี หากคุณต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมกัน

 

       ตัวอย่างของระบบ Flexible Automation ได้แก่

       – Assembly lines

       – Robotics

       – Material handling system

 

Automation System - Smart,Industry,Robot

        ประโยชน์ของการใช้ Automation System ในการผลิต

       Automation System หรือระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าความสวยหรูในการผลิต ผลประโยชน์ที่ได้รับจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่

 

  1. ลดต้นทุนในการดำเนินงาน

       แม้ว่าระบบอัตโนมัติอาจต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกเป็นจำนวนมาก แต่ก็ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรหนึ่งเครื่องสามารถทำงานแทนพนักงานได้จำนวนกี่คน

 

  1. เพิ่มความปลอดภัยในงาน

       ที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีทางเลือกไม่มากมายนัก กระบวนการผลิตบางอย่างอาจทำให้พนักงานตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอัตราย แต่ด้วย Automation System คุณสามารถนำพนักงานออกจากกระบวนการหรือสารอันตรายได้ และใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่

 

  1. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

       นอกจากการทำงานแบบอัตโนมัติทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องจักรยังสามารถรักษาความเร็วในการผลิตเท่าเดิมได้ตลอด ซึ่งหมายความว่ากระบวนการผลิตของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณสามารถผลิตได้มากขึ้นหรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่กระทบต่อการผลิตเดิม

 

  1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

       โดยทั่วไปแล้ว เครื่องจักรสามารถทำงานด้านการผลิตได้อย่างแม่นยำมากกว่าคน นอกจากนี้ ยังรักษาคุณภาพการผลิตที่เท่าเดิมตลอด ด้วยความสอดคล้องและความสม่ำเสมอ ทำให้อัตราการเกิดข้อบกพร่องต่ำกว่าเดิม

 

 

       อนาคตของ Automation System ในการผลิตอัตโนมัติจะเป็นอย่างไร

        แม้ว่าระบบอัตโนมัติด้านการผลิตจะถูกพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีอีกมากที่รออยู่ข้างหน้า เนื่องจากเมื่อระบบอัตโนมัติถูกผสานรวมกับ AI, Machine Learning และหุ่นยนต์ จะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://roboticsandautomationnews.com/2021/09/10/automation-in-manufacturing-what-you-need-to-know/46243/