5 เทรนด์สำหรับ Industry 4.0 : อนาคตของโรงงานอุตสาหกรรรม 2021

5-Trends-for-Industry

       Industry 4.0 กับแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต

       โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับตั้งแต่ที่เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งการระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดแนวโน้มเหล่านี้ การทำให้เป็นดิจิทัลจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา โดยวิธีการคือการทำให้ระบบการผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และช่วยให้วิศวกรตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องจักรผ่านการจำลองมากกว่าการออกไซต์งาน ซึ่งที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน และยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ “ปกติในปัจจุบัน” ซึ่งมีแนวโน้ม 5 ข้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้

       1. ความประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจจากโครงการ AI

       ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางสมาร์ตโฟน การติดตามการออกกำลังกาย หรือผู้ช่วยอัจฉริยะ แต่ในทางอุตสาหกรรมการผลิตนั้น เพิ่งเป็นการเริ่มพิจารณาการนำ AI เข้ามาใช้งานกันอย่างจริงจัง สายการผลิตแห่งอนาคตจะพึ่งพา AI อย่างมากในการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ระบบการตรวจสอบด้วยภาพ และการปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เป็นโรงงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าได้อย่างยืดหยุ่นทั้งงานขนาดเล็กไปจนถึงการผลิตแบบ “Sample Size One” 

       ในปี 2564 และหลังจากนั้น เราจะเห็นการนำ AI เข้ามาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ความน่าสนใจในเทคโนโลยี แต่ยังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอีกด้วย และในที่สุด AI จะช่วยให้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่างๆ มีความยืดหยุ่นและทรงพลัง ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมมาตรฐาน

       2. ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักรที่ได้รับการตรวจสอบในโลกดิจิทัล

       ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของ Machine Software ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องในยุค Industry 4.0 ทำให้เกิดการจำลองภาพล่วงหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อว่าจ้างหรือบริการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การผลิตในอนาคตจะดำเนินการโดยใช้แบบจำลองที่ครอบคลุมทั้งการจำลองและการว่าจ้างเสมือนจริง ซึ่งโรงงานแห่งอนาคตจะถูกสร้างขึ้น 2 ครั้ง – ครั้งแรกแทบจะเป็นทางกายภาพทั้งหมด เป็นการนำเสนอเครื่องจักรการผลิตแบบดิจิทัล ที่ป้อนข้อมูลแบบ Real-Time จาก Field อย่างต่อเนื่อง และจะถูกนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบตลอดอายุการใช้งานทั้งหมดของอุปกรณ์

 

       3. การผสมผสานการทำงานระหว่าง Shop Floor และ Office Floor

       ด้วยเครื่องโมดูลาร์ที่เชื่อมต่อกันผ่านโปรโตคอลมาตรฐานเช่น OPC UA TSN และการเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกแทนที่ด้วยโปรโตคอลไร้สาย เช่น 5G ซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ในสำนักงาน โปรแกรมที่ทำงานบน Industrial Controller, อุปกรณ์ Edge และระบบคลาวด์จะทำงานร่วมกับ Apps และ Dashboard นำไปสู่การรวมกันของ Shop Floor และ Office Floor ในที่สุด ซึ่งระบบฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะเปิดใช้อัลกอริธึม AI ที่ซับซ้อนซึ่งทำงานบนอุปกรณ์การผลิตเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิด Human-Machine Interaction ที่ผ่านการประมวลผลอัตโนมัติของข้อมูลและผ่านการประมวลผลเป็นภาษากลาง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

       4. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำให้การผลิตและการจัดการวัสดุเป็นไปโดยอัตโนมัติ

       การผลิตที่ยืดหยุ่นในโรงงานแห่งอนาคตจะต้องใช้หุ่นยนต์และระบบจัดการอัตโนมัติ เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นยุค Industry 4.0 ในขณะที่การเขียนโปรแกรมและการสอนหุ่นยนต์แบบเก่าไม่เหมาะสำหรับการเตรียมระบบเพื่อรองรับสินค้าประเภทต่างๆ จำนวนมากที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อุปกรณ์การจัดการในอนาคตจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติ ผ่าน reinforcement learning และเทคนิค AI อื่น ๆ 

Industry 4.0

       5. โอกาสที่มากขึ้นสำหรับวิศวกรที่มีทักษะ “Domain+”

       ในขณะที่ปี 2020 ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า การปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเพียงใด ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะสามารถเปิดเผยได้ว่า ใครที่พร้อมสำหรับโรงงานแห่งอนาคตและใครที่ไม่ใช่ ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสของโลกดิจิทัลและโลกเสมือนจริงจะดำเนินการกับทีมวิศวกรที่มีทักษะ “Domain+” เช่น ผู้ที่สามารถผสมผสานความรู้โดเมนกับ (+) ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือจากบริษัทต่างๆ เช่น MathWorks ดังนั้น บริษัทที่สร้างและดำเนินงานอุปกรณ์อุตสาหกรรมจำเป็นต้องเปลี่ยนประกาศรับสมัครงานและจ้างวิศวกรที่มีโปรไฟล์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อพร้อมสำหรับอนาคตเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม 4.0 เท่านั้น

เรียบเรียงข้อมูลจาก :  https://www.manufacturingtodayindia.com