ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

      PAC Overview      Programmable Automation Control        ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีความท้าทาย และความยากในการผสมผสานแต่ละความต้องการของลูกค้าให้รวมกันอยู่ได้ในระบบเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่า อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วระบบออโตเมชั่นที่เรารู้จักจะประกอบด้วยการ อินเตอร์เฟสกับสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์และการส่งสัญญาณออกไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงาน ซึ่งก็คือใช้ PLC มาทำงานแทน Relay แต่สำหรับระบบออโตเมชั่นสมัยใหม่ การอินเตอร์เฟสลักษณะนี้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้น…

Continue Reading

PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

       การเชื่อม PLC กับตราชั่งนั้นมีหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อ   โดยได้ยกตัวอย่าง 2 ตอนไปแล้วนั้นคือ RIO , Profibus  ซึ่งก็เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับตราชั่งเหมือนกัน  โดยทั้งสองตัวจะมีรูปแบบรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เป็นแบบ Master/Slave ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะกล่าวถึงก็มีรูปแบบรับส่งข้อมูลเหมือนกับสองแบบที่ได้กล่าวมา รูปแบบนี้คือ Control Net  โดยมีการพัฒนาจาก Rockwell Automation โดยมีค่ายสนับสนุนอย่าง ControlNet International และมี Protocol ที่เรียกว่า Control and…

Continue Reading

SCADA System

SCADA คืออะไร       ความหมายของ SCADA System ในโรงงาน          SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition ซึ่ง SCADA System เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย…

Continue Reading

PLC ตอนที่ 2 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Profibus

       การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Profibus       การเชื่อมต่อแบบ Profibus นั้นเป็นมาตราฐานการติดต่อแบบอนุกรมกับอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานโดยมีการสื่อสารเป็นแบบ Master/Slave เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ คอนเน็กเตอร์ที่ใช้ในระบบ Profibus ใช้แบบชนิดดี (D-Type-DB9) โดยจะมีรายละเอียดการเชื่อมต่อดังนี้ตารางที่ 3.1 รายละเอียดขาของดีบี9 (DB-9)รูปที่ 3.1 คอนเน็กเตอร์ในการเชื่อมต่อโปรฟิบัสดีพีรูปที่ 3.2 การเชื่อมต่อโปรฟิบัสกับอุปกรณ์ ตัวอย่างการเชื่อมต่อพีแอลซีกับ ตราชั่ง     …

Continue Reading

PLC ตอนที่1 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Remote I/O

การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Remote I/O       การเชื่อมต่อ PLC กับตราชั่งแบบ Remote I/O นั้นเป็นการสื่อสารแบบ Master/Slave โดยส่วนใหญ่แล้ว Master จะเป็น PLC และตราชั่งจะเป็น Slave การเชื่อมต่อจะมีสาย 2 เส้นคือ Blue / Clear โดยที่สายทั้งสองจะมีการ Shield…

Continue Reading

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!     ถึงเวลาเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณแล้วหรือยัง ???      ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ มักประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้อง / เสียหาย อันเกิดจากการใช้พีแอลซีรุ่นเก่าในการควบคุม ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของพนักงานและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยนพีแอลซีรุ่นเก่าของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะพีแอลซีรุ่นใหม่มีเสถียรภาพในการทำงานที่สูงกว่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง      ทำไมต้อง “เปลี่ยน” ???     - พีแอลซีรุ่นใหม่…

Continue Reading

ความหมายและการคำนวน OEE

การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้วทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ •  โดยทั่วไปการลดต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย :     1. ลดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต (unproductive time)     2. ลดระยะเวลาที่ใช้ผลิต (cycle times)     3. ลดของเสีย/เศษที่เกิดจากการผลิต (waste/scrap) •  OEE ประกอบด้วย 3 สิ่งในการลดต้นทุนการผลิต : …

Continue Reading
Close Menu