ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

      PAC Overview      Programmable Automation Control        ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีความท้าทาย และความยากในการผสมผสานแต่ละความต้องการของลูกค้าให้รวมกันอยู่ได้ในระบบเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่า อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วระบบออโตเมชั่นที่เรารู้จักจะประกอบด้วยการ อินเตอร์เฟสกับสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์และการส่งสัญญาณออกไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงาน ซึ่งก็คือใช้ PLC มาทำงานแทน Relay แต่สำหรับระบบออโตเมชั่นสมัยใหม่ การอินเตอร์เฟสลักษณะนี้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้น…

Continue Reading ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

       การเชื่อม PLC กับตราชั่งนั้นมีหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อ   โดยได้ยกตัวอย่าง 2 ตอนไปแล้วนั้นคือ RIO , Profibus  ซึ่งก็เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับตราชั่งเหมือนกัน  โดยทั้งสองตัวจะมีรูปแบบรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เป็นแบบ Master/Slave ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะกล่าวถึงก็มีรูปแบบรับส่งข้อมูลเหมือนกับสองแบบที่ได้กล่าวมา รูปแบบนี้คือ Control Net  โดยมีการพัฒนาจาก Rockwell Automation โดยมีค่ายสนับสนุนอย่าง ControlNet International และมี Protocol ที่เรียกว่า Control and…

Continue Reading PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

SCADA System

SCADA คืออะไร       ความหมายของ SCADA System ในโรงงาน          SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition ซึ่ง SCADA System เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย…

Continue Reading SCADA System

PLC ตอนที่ 2 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Profibus

       การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Profibus       การเชื่อมต่อแบบ Profibus นั้นเป็นมาตราฐานการติดต่อแบบอนุกรมกับอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานโดยมีการสื่อสารเป็นแบบ Master/Slave เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ คอนเน็กเตอร์ที่ใช้ในระบบ Profibus ใช้แบบชนิดดี (D-Type-DB9) โดยจะมีรายละเอียดการเชื่อมต่อดังนี้ตารางที่ 3.1 รายละเอียดขาของดีบี9 (DB-9)รูปที่ 3.1 คอนเน็กเตอร์ในการเชื่อมต่อโปรฟิบัสดีพีรูปที่ 3.2 การเชื่อมต่อโปรฟิบัสกับอุปกรณ์ ตัวอย่างการเชื่อมต่อพีแอลซีกับ ตราชั่ง     …

Continue Reading PLC ตอนที่ 2 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Profibus

PLC ตอนที่1 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Remote I/O

การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Remote I/O       การเชื่อมต่อ PLC กับตราชั่งแบบ Remote I/O นั้นเป็นการสื่อสารแบบ Master/Slave โดยส่วนใหญ่แล้ว Master จะเป็น PLC และตราชั่งจะเป็น Slave การเชื่อมต่อจะมีสาย 2 เส้นคือ Blue / Clear โดยที่สายทั้งสองจะมีการ Shield…

Continue Reading PLC ตอนที่1 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Remote I/O

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!     ถึงเวลาเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณแล้วหรือยัง ???      ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ มักประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้อง / เสียหาย อันเกิดจากการใช้พีแอลซีรุ่นเก่าในการควบคุม ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของพนักงานและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยนพีแอลซีรุ่นเก่าของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะพีแอลซีรุ่นใหม่มีเสถียรภาพในการทำงานที่สูงกว่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง      ทำไมต้อง “เปลี่ยน” ???     - พีแอลซีรุ่นใหม่…

Continue Reading เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

ความหมายและการคำนวน OEE

การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้วทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ •  โดยทั่วไปการลดต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย :     1. ลดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต (unproductive time)     2. ลดระยะเวลาที่ใช้ผลิต (cycle times)     3. ลดของเสีย/เศษที่เกิดจากการผลิต (waste/scrap) •  OEE ประกอบด้วย 3 สิ่งในการลดต้นทุนการผลิต : …

Continue Reading ความหมายและการคำนวน OEE