ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

cover-blog-riverplus-1024x536

      PAC Overview
      Programmable Automation Control

       ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีความท้าทาย และความยากในการผสมผสานแต่ละความต้องการของลูกค้าให้รวมกันอยู่ได้ในระบบเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่า อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วระบบออโตเมชั่นที่เรารู้จักจะประกอบด้วยการ อินเตอร์เฟสกับสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์และการส่งสัญญาณออกไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงาน ซึ่งก็คือใช้ PLC มาทำงานแทน Relay แต่สำหรับระบบออโตเมชั่นสมัยใหม่ การอินเตอร์เฟสลักษณะนี้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้น เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการ เช่น ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน, ความต้องการการลดต้นทุนการผลิต และการแข่งขันในตลาดโลก ทำให้การควบคุมกระบวนการต้องความยืดหยุ่นและซับซ้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว

 

      PLC+PC = PAC
      PAC หรือ Programmable Automation Controller คือแพล็ตฟอร์มที่รวมเอาคุณสมบัติเด่นในเรื่องขนาดและความทนทานของ PLC และความยืดหยุ่นบวกกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่รันบน PC เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นผลทำให้เราสามารถสร้างระบบควบคุมอัติโนมัติที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและรันบนสภาพแวดล้อมแบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีเสถียรภาพ

 

Programmable Automation Control - PAC

 

       การใช้งาน PAC ส่วนมากจะนิยมประยุกต์ใช้ในการ Setting สําหรับงานควบคุมกระบวนการ โปรเซส คอนโทรล (process control), การร้องขอข้อมูล (data acquisition), การมอนิเตอร์หรือ การเฝ้าติดตามดูผลของอุปกรณ์จากระยะไกล (remote equipment monitoring), โมชั่นคอนโทรลหรือการควบคุมการเคลือนที่ต่างๆ (motion control) และรวมถึงการควบคุมอื่นๆ

6513518
Programmable Automation Control - i/o
       เหตุที่ PAC ได้รับความนิยมในการประยุกต์ใช้งานดังที่กล่าวมานั้น เป็นผลอันเนื่องมาจาก PAC มีฟังก์ชั่นและระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านทางโปรโตคอลสําหรับเชือมต่อโครงข่ายหรือเน็ตเวิร์คที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน อย่างเช่น TCP/IP,OLE สําหรับ process control (OPC) และ SMTP, และยังสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องจักรที่ควบคุมอยู่ไปยังเครื่องจักรอื่นๆ และส่วนอื่นๆ ที่อยู่ในระบบควบคุมผ่านระบบเน็ตเวิร์คเดียวกันได้หรือ โอนถ่ายข้อมูลไปยัง application software และ databases อืนๆได้นอกจากนั้น PAC ที่เป็นหลักในระบบออโตเมชั่นยังสามารถที่จะรวมระบบฟิลด์บัส เน็ตเวิร์คอื่นอย่างเช่น RS-485, RS-232, RS-422 ,CAN, Ethernet, Ethernet/IP และอื่นๆเข้าด้วยกันได้